Naše odvětví

Aktuality

Naše odvětví

Průmyslové akumulátory Ochrana dřeva Povrchové úpravy kovů Metalizace textilu Čisticí a dezinfekční prostředky
Zpět na Aktuality

Podíl Bochemie na systému recyklace za rok 2021 20. 6. 2022

Podíl Bochemie na systému recyklace za rok 2021 díky příspěvku do systému EKO-KOM znamenal zajištění zpětného odběru a recyklace 48 tun obalových odpadů. Tyto odpady naplnily 48 svozových automobilů.

Podíl naší společnosti odpovídá zajištění provozu a obsluhy 131 barevných kontejnerů na tříděný odpad (pro papír, sklo, plasty, kovy a nápojové kartony). Třídění odpadu jsme tak umožnili více než 1 782 obyvatelům.

Podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů činil 195 tun CO2 ekv., a tak bylo uspořeno 4 702 GJ energie. To odpovídá emisím CO2 vyprodukovaných 91 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu. Námi uspořená energie představuje např. 9 dnů spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení v hlavním městě Praze.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů